Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til sosialministeren


Besvart: 03.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "For å skaffe seg en bedre oversikt over hva som foregår innen deler av helsesektoren skal det nå bygges opp et sentralt dataregister for sykdoms- og skadestatistikk på landsbasis. I den forbindelse har departementet fore- slått at det skal settes i gang et prøveprosjekt.

Hvor lenge er det tenkt at dette prøveprosjektet skal vare?"


Les hele debatten