Spørretimespørsmål fra Gudmund Restad (Sp) til sosialministeren


Besvart: 03.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Gudmund Restad (Sp)

Spørsmål

Gudmund Restad (Sp): "Luftforurensningen fra Kola i Sovjetunionen har ført til store skader på naturen i Sør-Varangerregionen. Sør-Varanger Avis offentliggjorde 22. april 1989 en kreftundersøkelse som kan tyde på at krefthyppigheten i Pasvikdalen har økt dramatisk.

Hvordan vurderer sosialministeren denne undersøkelsen og hvilke tiltak kan det være aktuelt for Regjeringen å sette i verk hvis dette medfører riktighet?"


Les hele debatten