Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til sosialministeren


Besvart: 03.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Hordaland fylkeskommune har fått avslag på søknad om dispensasjon frå lov om stillingsstopp for legar i samband med utviding av tilbodet til astma- og allergipasientar.

Vil sosialministeren ta initiativ til å vurdere saka på nytt slik at tilbodet kan komme i gang?"


Les hele debatten