Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 10.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Kommunestyret i Nes på Romerike har nylig vedtatt å fjerne mellom 50 og 60 stillinger for å redusere underskuddet i driftsregnskapet.

Vil statsråden vurdere om rammetilskuddet til folkerike kommuner i sentrale strøk på Østlandet, med svakt skattegrunnlag, er urimelig lavt?"


Les hele debatten