Spørretimespørsmål fra Reidar Due (Sp) til sosialministeren


Fremsatt av: Anne Marie Svare Holand ()
Besvart: 10.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Reidar Due (Sp)

Spørsmål

Reidar Due (Sp): "I en felles tilråding fra en utredningsgruppe fra Sosialdepartementet og Kommunenes Sentralforbund om kompetansesenter for informasjonsteknologi i helsevesenet foreslås dette lagt til Oslo.

Vil sosialministeren ta initiativ til at alternativ lokalisering av dette senteret f.eks. til SINTEF i Trondheim blir vurdert?" Tatt opp av Anne Marie Svare Holand.


Les hele debatten