Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren


Besvart: 10.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "I februar i år ga fylkeslegen i Østfold to kvinner i Moss medhold i kravet om omsorgslønn. Fylkeslegens avgjørelse er stadfestet i departe- mentet. Fremdeles har ikke Moss fulgt opp vedtaket.

Hvordan vurderer sosialministeren denne saken, og hva kan departementet gjøre for å få kommunen til å oppfylle pålegget?"


Les hele debatten