Spørretimespørsmål fra Tora Aasland (SV) til forbruker- og administrasjonsministeren


Besvart: 10.05.1989 av forbruker- og administrasjonsminister Oddrunn Pettersen

Tora Aasland (SV)

Spørsmål

Tora Aasland (SV): "Prosjektet Databaser for offentlige publikasjoner (DOP) har lagt et lovende grunnlag for et informasjonssystem for forvaltningens og Stortingets virksomhet. Arbeidet med å videreføre resultatene ser imidlertid ut til å ha stoppet opp ved prosjektperiodens utløp den 1. april 1989.

Hva vil statsråden gjøre for at DOP-systemet kan komme inn i organiserte former snarest mulig?"


Les hele debatten