Spørretimespørsmål fra Hallgrim Berg (H) til kultur- og vitenskapsministeren


Besvart: 24.05.1989 av kultur- og vitenskapsminister Hallvard Bakke

Hallgrim Berg (H)

Spørsmål

Hallgrim Berg (H): "Norsk skriftkultur treng styrkingstiltak. Både i 1987 og 1988 ba Stortinget om at departementet skulle setja ned eit utval som i samanheng kan vurdera problem vedrørande skriftspråk, litteraturformidling, støtte- ordningar, arbeidsvilkåra for forfattarane, bibliotekstellet, osv. Oppgåva er særs omfattande og krev eit allsidig samansett utval.

Når vert utvalet oppnemnt og sett i arbeid?" (Tas opp av representanten Per-Kristian Foss)


Les hele debatten