Spørretimespørsmål fra Magnar G. Huseby (H) til forsvarsministeren


Besvart: 24.05.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Magnar G. Huseby (H)

Spørsmål

Magnar G. Huseby (H): "Jeg er kjent med at det foreligger planer om lokaler for Norden- fjeldske Hjemmefrontmuseum i Vestfløyen i Erkebispegården.

Vil disse lokaler bli ferdige til 50-års jubileet i 1990 eller vil det eventuelt være mulig å leie midlertidige ledige lokaler i samme bygg?"


Les hele debatten