Spørretimespørsmål fra Dag Jostein Fjærvoll (KrF) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 24.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Dag Jostein Fjærvoll (KrF)

Spørsmål

Dag Jostein Fjærvoll (KrF): "Myre i Øksnes kommune er tidligere definert som ensidig industristed. Nord-Norges største fiskeindustribedrift har gjennomgått gjeldssanering og halvering av arbeidsstokken. Kommunalkomiteen forutsatte at Omstillings- og utviklingsbevilgningen under kap. 552 ble vurdert brukt også i ensidige fiskerikommuner.

Når vil da Øksnes kommune få vurdert på nytt sin søknad om omstillingsmidler i lys av Stortingets forutsetninger?"


Les hele debatten