Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til kommunal- og arbeidsministeren


Besvart: 31.05.1989 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Borgen

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Arbeidsmiljølovens § 11 inneholder bestemmelser om merking av giftige og helsefarlige stoffer, og adgang til å forby framstilling, bruk osv. av slike stoffer. I EF kan slik merking bare skje etter fleirtallsvedtak i EFs organer.

Vil tilpasning til EFs indre marked innebære at Arbeidsmiljølovens § 11 endres og svekkes, slik at Norge fraskriver seg retten til å avgjøre hva som skal merkes?"


Les hele debatten