Spørretimespørsmål fra Svein Alsaker (KrF) til justisministeren


Besvart: 31.05.1989 av justisminister Helen Marie Bøsterud

Svein Alsaker (KrF)

Spørsmål

Svein Alsaker (KrF): "Ifølge avisen Vårt Land 20. mai 1989 framgår det at Oslo Politikammer i årets første 4 måneder har henlagt 1 500 anmeldte straffesaker hvor gjerningsmannen er kjent. Tilsvarende henleggelsepraksis antas å foregå ved andre politiembeter.

Kan statsråden akseptere dette?"


Les hele debatten