Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til finansministeren


Besvart på vegne av: Finansministeren
Besvart: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): "Mange husholdninger møter betalingsvansker på grunn av store låneopptak. Det er viktig at det gis økonomisk veiledning ved inngåelse av en låneavtale, f.eks. basert på budsjettet for forbruksutgifter som er utarbeidet av Statens institutt for forbruksforskning (SIFo).

Vil finansministeren medvirke til at banker og andre finans- institusjoner gir låntakerne en tilfredsstillende økonomisk veiledning?"


Les hele debatten