Spørretimespørsmål fra Solveig Sollie (KrF) til sosialministeren


Fremsatt av: Elsa Skarbøvik ()
Besvart: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Solveig Sollie (KrF)

Spørsmål

Solveig Sollie (KrF): "Ifølge Norsk Fosterhjemsforening har departementet innført ny praksis angående fosterforeldres partsrettigheter. Dette kan føre til dårligere rekruttering av fosterhjem og innskrenkning av fosterforeldres og foster- barns sikkerhet.

Vil sosialministeren revurdere den nye fortolkning og praksis som er innført?" (Tatt opp av Elsa Skarbøvik)


Les hele debatten