Spørretimespørsmål fra Anne Enger (Sp) til sosialministeren


Besvart: 31.05.1989 av sosialminister Tove Strand

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): "Det er bred enighet om at det er viktig med alkoholfrie serverings- steder og rusfrie miljøtiltak. Landslaget for alkoholfrie serverings- og samlingssteder (LASS) arbeider nå med etablering av et driftsselskap som et serviceorgan for å bedre disse tilbudene.

Hvordan vurderer departementet et slikt tiltak?" (Tas opp av Peter Angelsen)


Les hele debatten