Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til landbruksministeren


Fremsatt av: Dag C. Weberg ()
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 31.05.1989 av fiskeriminister Bjarne Mørk-Eidem

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Etter opplysninger fra Plan- og Næringsstyret i Sør-Trøndelag har Landbruksdepartementet i flere tilfeller omgjort fylkesveterinærens enkelt- vedtak om forbud mot å føre smolt og settefisk inn og ut av Trøndelag og Møre og Romsdal fylkesveterinærområde.

Hva er grunnen til disse omgjøringene, med den fare dette medfører for spredning av smittbare sykdommer, blant annet ILA (infeksiøs lakseanemi)?" (Tatt opp av Dag C. Weberg)


Les hele debatten