Spørretimespørsmål fra Kåre Gjønnes (KrF) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Kåre Gjønnes (KrF)

Spørsmål

Kåre Gjønnes (KrF): "Hitra-Frøya Fastlandssamband A/S søkte i brev av 27. mars 1987 og 23. oktober 1987 om anledning til forhåndsinnkreving av bompenger på ferje- sambandene som delfinansiering av forprosjektering og anleggskostnad. Forprosjektering er nå i ferd med å stoppe opp på grunn av manglende finansiering.

Hvor langt er denne saken kommet, og når vil den bli fremmet for Stortinget?"


Les hele debatten