Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til samferdselsministeren


Besvart: 31.05.1989 av samferdselsminister William Engseth

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Den siste tiden har det vært en del uro vedrørende Postverkets bruk av rabatter for C-post.

Mener statsråden at Postverkets praksis i dag er i samsvar med de retningslinjer som Stortinget trakk opp gjennom behandlingen av St.meld. nr. 31 for 1986-87, og i tråd med Postverkets eget forslag til 4-års plan for 1990-93?"


Les hele debatten