Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til handelsministeren


Besvart på vegne av: Handelsministeren
Besvart: 31.05.1989 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Svært viktige marknader for norsk høyteknologisk industri er i ferd med å gå tapt på grunn av våre antikverte reglar for våpeneksport. Ifylgje opplysningar er det no eit spørsmål om månader. I spørjetimen 1. februar 1989 sa handelsministeren at moderniserte regler ville bli avklart med Stortingets organ i løpet av vårsesjonen.

Kor står saka?"


Les hele debatten