Spørretimespørsmål fra Theo Koritzinsky (SV) til utenriksministeren


Besvart: 01.11.1989 av utenriksminister Kjell Magne Bondevik

Theo Koritzinsky (SV)

Spørsmål

Theo Koritzinsky (SV): "Regjeringen har annonsert visse kursendringer i norsk politikk overfor Israel.

Vil endringene bety at Norge svekker kravet til Israel om å oppfylle tidligere avtaler og løfter om å tillate kontroll av at tungtvannet Norge har solgt til Israel bare er brukt til fredelige formål, og hvis kravet ikke svekkes, når vil nye forhandlinger komme i gang og hviket mandat vil norske forhandlere få?"


Les hele debatten