Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren


Besvart: 01.11.1989 av sosialminister Wenche Frogn Sellæg

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Gjennom oppslag i Aftenposten er en gjort kjent med at det fra 6. oktober 1989 er innført inntaksstopp ved fengselssykehuset i Oslo, men at helsepersonale i et antall av 10 fortsatt hever lønn uten å ha arbeidsopp- gaver. Så langt jeg vet er det et sterkt økende behov for medisinsk behand- ling blant de insatte.

Hva kan sosialministeren gjøre med den oppståtte situasjon ved fengselssykehuset i Oslo?"


Les hele debatten