Spørretimespørsmål fra Børre Rønningen (SV) til næringsministeren


Besvart: 01.11.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Børre Rønningen (SV)

Spørsmål

Børre Rønningen (SV): "Ifylgje Bergens Tidende 19. oktober 1989 har Norsk Hydro, i sterk konkurranse med Statkraft, sikra seg millionkontrakter på sal av mellom anna frigjort kraft i samband med nedtrappinga av industriproduksjonen på Rjukan.

Vil næringsministeren ta initiativ for å klargjera om nedtrappinga på Rjukan og ovannemnte kraftsal bygger på dei føresetnader Stortinget hadde for sitt vedtak av 9. mai 1988?"


Les hele debatten