Spørretimespørsmål fra Olav Akselsen (A) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Olav Akselsen (A)

Spørsmål

Olav Akselsen (A): "Ifølge medieoppslag føreligg det planar om å flytta sorterings- avdelinga ved Stord postkontor til ein av nabobyane. Dette vil medføra eit tap av 30 arbeidsplassar.

Kan samferdselsministeren stadfesta - eventuelt avkrefta om desse oppslaga har rot i røyndomen?"


Les hele debatten