Spørretimespørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV): "Ekspedisjonssjef Knut Rønning i Samferdselsdepartementet opplyser til Dagbladet 18. oktober 1989 at statens vegtrafikkplan ikke gir rom for rabatter ved bomstasjoner til funksjonshemmede. Det betyr en urimelig økonomisk belastning for bevegelseshemmede som er avhengige av privatbil og ikke kan bruke kollektivtrafikk.

Vil samferdselsministeren sørge for at funksjonshemmede får fritak eller rabatt ved bomstasjoner?"


Les hele debatten