Spørretimespørsmål fra Edvard Grimstad (Sp) til samferdselsministeren


Besvart: 01.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Edvard Grimstad (Sp)

Spørsmål

Edvard Grimstad (Sp): "En forsert utbygging av jernbanen vil ha en sysselsettingseffekt, miljøeffekt og en generell kommunikasjonseffekt. En utbygging av nye aktuelle strekninger, dobbeltspor i aktuelle områder, kurveutretting for større hastigheter og nytt materiell med blant annet spesialvogner for trailertransport osv vil gjøre jernbanen mer markedstilpasset og konkurransedyktig.

Vil samferdselsministeren vurdere en lånefinansiert jernbaneutbygging?


Les hele debatten