Spørretimespørsmål fra Helga Haugen (KrF) til miljøvernministeren


Besvart: 01.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Helga Haugen (KrF)

Spørsmål

Helga Haugen (KrF): "Som en oppfølging av Nordsjøavtalen, er kommunene langs sørlandskysten pålagt å bygge ut dyre renseanlegg. Blant fagfolk er det stor uenighet om de positive virkningene av slike renseanlegg er så sikre som man har antatt.

Hva er statsrådens vurdering av dette?"


Les hele debatten