Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til miljøvernministeren


Besvart: 01.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Plast er eit forureiningsproblem dersom den ikkje vert samla inn etter bruk. I dag er mottaksapparatet i Noreg ikkje tilrettelagt for innsamling og resirkulasjon.

Kva vil statsråden gjere for å få tilrettelagt eit mottakarapparat her i landet, slik at brukt plast kan samlast inn og nyttast som ein ressurs, og ikkje verta eit miljøproblem?"


Les hele debatten