Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til landbruksministeren


Besvart: 01.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Norges Dyrebeskyttelsesforbund tapte nylig den såkalte "burhønssaken" i Eidsivating lagmannsrett. Forbundet ble idømt saksomkostninger, som sammen med omkostningene fra herredsretten, utgjør hele 213 000 kroner. Dette er nok til å lamme en viktig organisasjon med et årsbudsjett på ca 200 000 kroner.

Vil miljøvernministeren se positivt på en søknad om å dekke saks- omkostningene eller deler av disse for Norges Dyrebeskyttelsesforbund?"


Les hele debatten