Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til miljøvernministeren


Besvart: 01.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Den britiske regjeringa har godkjent planane for byggjing av det største anlegget i verda til gjenvinning av plutonium i Dounreay i Skottland.

Vil det umiddelbart bli teke initiativ frå Regjeringa si side for å protestere på vedtaket?"


Les hele debatten