Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til næringsministeren

Datert: 01.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av næringsminister Petter Thomassen

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "I Tidens Krav 28. oktober 1989 står det å lese at Hydro Aluminium, som ei tilpassing til EFs indre marknad, planlegg å leggje ned 1 000 arbeidsplassar, ein stor del av desse ved Sunndal verk. Sunndal er ein ein- sidig industrikommune, som heilt og fullt er avhengig av denne verksemda.

Kva vil næringsministeren gjere for å oppretthalde arbeidsplassane, og hindre arbeidsløyse og fråflytting på Sunndalsøra?"


Les hele debatten