Spørretimespørsmål fra Aud Blattmann (A) til forsvarsministeren

Datert: 02.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Aud Blattmann (A)

Spørsmål

Aud Blattmann (A): "Kontraktsforhandlinger i forbindelse med bygging av 10 mineryddings- fartøyer er avsluttet.

Når kan en regne med at departementet kan foreta kontraktstildelingen?"


Les hele debatten