Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til samferdselsministeren

Datert: 02.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "Postsparebanken låner ut under en tredjedel av det banken mottar av innskudd i Nord-Norge. Dette fører til en netto utførsel av kapital fra landsdelen.

Hva vil Regjeringen gjøre for å endre dette?"


Les hele debatten