Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til samferdselsministeren

Datert: 02.11.1989
Besvart: 08.11.1989 av samferdselsminister Lars Gunnar Lie

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Aukande bruk av campingbilar og turistbussar med toalett tykkjest å ha ført til auka ureining langs vegane. For å hindre slik ureining, som mange stader medfører store problem, må det bli betre høve til tøming av toalett og anna.

Kva er gjort for å hindre slik ureining, og kva kan departementet gjere for å betre situasjonen?"


Les hele debatten