Spørretimespørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til olje- og energiministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): "I forbindelse med St.meld. nr. 40 for 1988-89 om åpning av Barents- havet Syd for letevirksomhet, fremkommer en rekke kritiske merknader fra Miljøverndepartementet og Statens forurensningstilsyn. Disse la vekt på oljevernberedskap tilegnet havområdet og et omfattende miljøovervåkings- program dersom boring ble tillatt.

Kan olje- og energiministeren bekrefte at disse hensyn er ivaretatt?"


Les hele debatten