Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til olje- og energiministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Framføring av naturgass i ledning til Austlandet vil gje grunnlag for ein viktig ny industriell giv mellom anna i nedre Telemark. Prosjektet vil og medføre mykje arbeid mellom anna for maskinentreprenørar.

Kor står saka no og kva framdrift kan ein forvente?"


Les hele debatten