Spørretimespørsmål fra Kjell Opseth (A) til forsvarsministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av forsvarsminister Per Ditlev-Simonsen

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A): "Forsvarsdepartementet har tildelt kontrakta for bygging av nye mine- ryddingsfartøy til Båtservice/Kværner. Konseptet for skroget og framdrifts- systemet (SES konseptet) som dei nye fartøya byggjer på, er utvikla ved Brødrene Aa A/S. Opphavsretten til dette konseptet tilhøyrer difor Brødrene Aa.

Har Forsvarsdepartementet/Sjøforsvarets forsyningskommando tatt omsyn til dette i tilbodsprosedyren?"


Les hele debatten