Spørretimespørsmål fra Kjellbjørg Lunde (SV) til justisministeren

Datert: 08.11.1989
Fremsatt av: Asbjørn Bjørnset (SV)
Besvart: 15.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Kjellbjørg Lunde (SV)

Spørsmål

Kjellbjørg Lunde (SV): "Fire utlendingar med lovleg opphald i Noreg, ein av dei norsk stats- borgar, blei i samband med ein aksjon for å "kartlegge elementer" innbrakt frå ein kafe i Bergen 21. oktober 1989. Det einaste som skilte dei ut frå dei øvrige gjestene var hudfargen.

Vil departementet syte for at det blir slutt på slike diskriminerande aksjonar?" (Tatt opp av repr. Asbjørn Bjørnset)


Les hele debatten