Spørretimespørsmål fra John G. Bernander (H) til miljøvernministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

John G. Bernander (H)

Spørsmål

John G. Bernander (H): "Norsk parpirindustri har lykkes i å utvikle miljøvennlig papir, produsert uten bruk av klor eller klorforbindelser. Svært mange offentlige etater er tilbakeholdne med å ta papiret i bruk fordi riksarkivaren skal ha uttrykt tvil om miljøpapirets holdbarhet.

Vil statsråden gjøre noe med denne hindring for å velge produkter fra en miljøvennlig produksjonsprosess?"


Les hele debatten