Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til handelsministeren

Datert: 09.11.1989
Besvart: 15.11.1989 av handelsminister Kaci Kullmann Five

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Stortinget vedtok i 1983 at distriktslederen for skipskontrollens 5. distrikt skulle plasseres i Svolvær. I St.prp. nr. 1 for 1989-90 opplyser den avgåtte Arbeiderparti-regjeringen: "En arbeidsgruppe har vurdert 5. distrikt, og på bakgrunn av gruppens rapport vil distriktslederstillingen bli flyttet fra Svolvær til Bodø."

Vil statsråden omgjøre denne sensasjonelle beslutningen slik at Stortingets vedtak blir fulgt opp?"


Les hele debatten