Spørretimespørsmål fra Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A) til olje- og energiministeren

Datert: 17.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av olje- og energiminister Eivind Reiten

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A)

Spørsmål

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (A): "I avisen Dagens Næringsliv 14. november 1989 presenteres planene for industriell utnyttelse av gass fra Halten-banken. Denne gassen har alter- nativ anvendelse. Industriell utnyttelse kan derimot være en forutsetning for utnyttelse av gassressursene utenfor Finnmark. Undersøkelser har vist at slik utnyttelse kan ha høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet i Finnmark.

Finner statsråden det forsvarlig at utnyttelse av gassen i Sør-Norge sees isolert fra utnyttelsen i Nord-Norge?"


Les hele debatten