Spørretimespørsmål fra Inge Staldvik (A) til landbruksministeren

Datert: 10.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Inge Staldvik (SV)

Spørsmål

Inge Staldvik (A): "Fylkeslandbruksstyret i Nord-Trøndelag har nylig gitt fritak for boplikt på to større eiendommer, blant annet en eiendom i Lierne kommune på 84 300 dekar.

Anser landbruksministeren at dette vedtaket er i overensstemmelse med lova og intensjonene bak lova?"


Les hele debatten