Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til kultur- og vitenskapsministeren

Datert: 15.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av kultur- og vitenskapsminister Eleonore Bjartveit

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Landets mange nærradioer må betale avgift ved reklameinntekter over 16 000 kroner.

Når det selv med ulønnet drift i regi av ideelle organisasjoner neppe kan drives nærradio uten inntekter opp mot 200 000 kroner pr. år, finner statsråden det rimelig at "fribeløpet" fortsatt skal stå lavere enn minste driftsutgift og at avgiften generelt rammer selv små lokale radio-miljøer i distriktene?"


Les hele debatten