Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til justisministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av justisminister Else Bugge Fougner

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "Nylig framlagt rapport fra Amnesty International viser at forholdene for kurdere i Tyrkia er svært vanskelige. Fengsling og tortur blir brukt mot politisk aktive.

Vil disse opplysningene som her er kommet fram bli lagt til grunn ved behandling av asylsøknad eller opphold på humanitært grunnlag?"


Les hele debatten