Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til miljøvernministeren

Datert: 16.11.1989
Besvart: 22.11.1989 av miljøvernminister Kristin Hille Valla

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "I Møre og Romsdal har vi no 21 elvar som er sterkt infiserte av sjukdommen furunkulose og laksen døyr i store mengder. Det er ei nasjonal katastrofe som no skjer.

Kva konkrete tiltak vil miljøvernministeren setje i verk for å redde laksen?"


Les hele debatten