Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 27.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Langtidsarbeidsledighet oppleves ekstra tungt for eldre arbeidstakere med mange års innsats i arbeidslivet. Disse er representanter for en arbeidsvillig generasjon. De opplever at det finnes "støtteordninger" og "særordninger" for mange grupper, men ikke for dem. Eldre arbeidsledige konkurrerer med flyktninger og ungdom under 25 år som får særskilte lønnstilskudd.

Hva kan gjøres fra departementets side for å bedre arbeidsmulighetene for eldre arbeidsledige?


Les hele debatten