Spørretimespørsmål fra Erling Folkvord (RV) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 28.02.1997
Besvart: 05.03.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Erling Folkvord (RV)

Spørsmål

Erling Folkvord (RV): Regler for opptjening av dagpengerettigheter er endra med virkning fra 1. januar 1997. Etter denne datoen skal ikke inntekt av tiltaka vikarplass, sysselsettingstiltak i offentlig sektor, KAJA og lønn i fase 2 i AMO-bedrifter regnes med i opptjeningsgrunnlaget for nye dagpenger.

Hvordan kan statsråden juridisk forklare, og forsvare at arbeidsinntekt som det både blir trukket skatt av og betalt arbeidsgiveravgift for, ikke skal gi de samme rettighetene som annen arbeidsinntekt?


Les hele debatten