Spørretimespørsmål fra Wenche Lyngholm (SV) til kirke- og undervisningsministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av kirke- og undervisningsminister Einar Steensnæs

Wenche Lyngholm (SV)

Spørsmål

Wenche Lyngholm (SV): "Rådet for fagopplæring i arbeidslivet har nå innført en tilleggs- praksis i tillegg til fagopplæringen i skole, før kandidatene kan gå opp til fag-/svenneprøve. I Oslo har det vist seg nærmest umulig å framskaffe praksisplasser, blant annet i snekkerfaget.

Hva akter statsråden å gjøre for å medvirke til at de nødvendige praksisplasser framskaffes slik at ungdommen kan fullføre sin fagutdanning?"


Les hele debatten