Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til landbruksministeren

Datert: 17.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Både av hensyn til sysselsettingen og det landbruksfaglige miljø i distriktene spiller meieriene en viktig rolle.

Vil landbruksministeren på denne bakgrunn ta initiativ som kan føre til at meieriene i Kirkenes, Lakselv, Nordreisa og distribusjonslageret i Hammerfest, ikke blir nedlagt?"


Les hele debatten