Spørretimespørsmål fra Syver Berge (Sp) til landbruksministeren

Datert: 23.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av landbruksminister Anne Petrea Vik

Syver Berge (Sp)

Spørsmål

Syver Berge (Sp): "Det har vore arbeidd med revidering av almenningslovgjevinga sidan 1973. Det er utarbeidd to offentlege utgreiingar om dette - ei i 1976 og ei i 1985. Saka er godt gjennomdrøfta i næringa.

Når vil Stortinget få almenningslova til behandling?"


Les hele debatten