Spørretimespørsmål fra Trond Jensrud (A) til kultur- og vitenskapsministeren

Datert: 24.11.1989
Besvart: 29.11.1989 av kultur- og vitenskapsminister Eleonore Bjartveit

Trond Jensrud (A)

Spørsmål

Trond Jensrud (A): "Ved bygging av studentboliger er det ofte et problem at det er dårlig tilgjengelighet for funksjonshemmede. For eksempel ved byggingen av Kringsjå-2 prosjektet, er det kun planlagt 4 tilrettelagte hybler, dessuten er det ikke tilgjengelig med rullestol i fellesrommene.

Hva mener statsråden kan gjøres for å bedre botilbudet for funksjonshemmede studenter?"


Les hele debatten